Kunstprosjekter

1

SHADOW VERSUS LIGHT - utendørs kunstprosjekt ved Rådhuset i Fredrikstad.

web_kulturnatt_side

SIGNATURER - temporært kunstprosjekt i Rådhusamfiet i Porsgrunn. Porsgrunn kommune. Støttet av KORO.

web_torgprosjekt_skisse

BYUTVIKLINGSPROSJEKT - temporær utsmykking på torget i Skien for byutviklingen i Skien kommune.

web_hovden_gjengen

SNØSKULPTURPROSJEKT - temporær utsmykking på torget i Hovden.

silje_steinsvik_UKM

UKM - kunstprosjekt med lokale ungdommer i industrihall i forbindelse med UKM utstilling.

lille_alhambra_vigdis_hjort

LILLE ALHAMBRA - bestillingsverk til Oslo World Music Festival, komponert av Paolo Vinaccia og Audun Erlien –for fem poeter, tre musikere og elektronikk.

 

 

 

......mer info kommer